• 3 เดือนที่แล้ว
            อุบัติเหตุเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้นควรหาทางป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก และเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดลองดังนี้
   
  1. ตู้ดูดควัน
      เมื่อต้องทำงานกับสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารไวไฟ สารพิษ และสารกัดกร่อน เป็นต้น จะต้องทำในตู้ดูดควัน ซึ่งได้ออกแบบให้ดูดเอาไอระเหยของสารเคมีต่างๆ ออกสู่ภายนอกห้องและอาคาร
   
  2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน
      เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา ต้องรีบล้างตาทันทีโดยใช้อ่างล้างตาฉุกเฉิน ปล่อยให้น้ำพุ่งเข้าตาอย่างเต็มที่เป็นเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นจึงรีบพาไปพบแพทย์
   
  3. ที่ล้างตัวฉุกเฉิน
      เมื่อสารเคมีหกรดตามร่างกายเป็นบริเวณกว้าง ให้รีบถอดเสื้อผ้า และเช็ดหรือซับสารเคมีออกให้มากที่สุด แล้วชำระล้างร่างกายโดยใช้ที่ล้างตัวฉุกเฉิน เป็นเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นรีบพาไปพบแพทย์
   
  4. เครื่องดับเพลิง
      เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์สำหรับดับไฟที่เริ่มก่อตัวขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามต่อไป ดังนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควรได้รับการฝึกฝนการใช้เครื่องดับเพลิง เพื่อจะได้มีความสามารถในการดับเพลิงอย่างทันท่วงที
   
  5. สัญญาณเตือนภัย
      เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายมากและไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้ ต้องส่งสัญญานเตือนภัยทันที หลังจากนั้นต้องรีบออกจากห้องปฏิบัติการและอาคารไปยังจุดรวมพล
   
  6. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
      ใช้สำหรับปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ของมีคมบาด แผลถลอก และน้ำร้อนลวก เป็นต้น อุปกรณ์ปฐมพยาบาลประกอบด้วย น้ำยาล้างแผล น้ำยาฆ่าเชื้อ พลาสเตอร์ยา ผ้าพันแผล เทปกาว สำลี ถุงมือ คีมคีบและกรรไกร
   
  xxx.xxx.xxx.xxx ตอบกลับ   

ตอบกระทู้

Engine by shopup.com