• 3 เดือนที่แล้ว
  การกรอง คือ การแยกสารผสมที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากของเหลว โดยใช้กระดาษกรองซึ่งมีรูพรุนขนาดเล็ก (Pore size)
  - การกรองสารโดยชุดกรองแก้วสุญญากาศ (Filter glass vacuum)
  • เป็นอุปกรณ์วิทย์ทางด้านการกรองสาร เพื่อช่วยในการแยกสารที่สะดวก และรวดเร็วขึ้น และเนื่องจากคุณสมบัติของสารตัวอย่างที่เรานำมากรอง มีคุณลักษณะแตกต่างกัน เช่น น้ำเสีย มีความหนืด มีตะกอน ทำให้การกรองโดยธรรมชาติใช้เวลานานในการกรอง ดังนั้นจึงนิยมใช้ร่วมกับ Vacuum pump
  - ปั๊มสุญญากาศ หรือ แวคคั่มปั๊ม (Vacuum Pump)
  • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดอากาศและความชื้นเพื่อให้อยู่ในระดับแรงดันสุญญากาศที่เหมาะสม
  • โครงสร้างทั่วไปของปั๊มสุญญากาศจะมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นระบบน้ำหล่อเลี้ยง (Oil Free) มีค่า maximum vacuum 650 mmHg ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ทนทานต่อฝุ่น สารเคมี ของเหลว และการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม เสียงรบกวนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ความรู้เพิ่มเติม
  กระดาษกรอง (Filter paper) โดยทั่วไปจะมีคุณลักษณะ 2 ประการ ดังนี้
  1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) หน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm) หรือ เซนติเมตร (cm)
  2. ขนาดรู ความละเอียด (Pore size)หน่วยเป็น ไมครอน (ไมโครเมตร) (µm)

  xxx.xxx.xxx.xxx
Engine by shopup.com